wz

Všechny knihy si můžete objednat přes můj mail pod tímto textem.V mé odpovědi obdržíte veškeré informace které potřebujete ohledně zaslání, ceny...atd.
Všechny knihy jsou v kroužkové vazbě.

 

Knihy k objednání:

PŘIPRAVUJE SE NOVÉ VYDÁNÍ SATANSKÝCH RITUÁLŮ OD  A.S.LaVEYE !!!!!

KNIHA  LŽÍ  A  NENÁVISTI - autor Jiří BigBoss Valter (NOVINKA) !!!!

NECRONOMICON - autor Abdul "Mad Arab" Alhazred - (přeložil Jiří BigBoss Valter) - první český překlad. 

ANTIKRIST - autor Friedrich Nietzsche - (upravil Jiří BigBoss Valter) ČESKY !!!!

SATANSKÁ BIBLE - autor A.S.LaVey - (přeložil Jiří BigBoss Valter)

ROZHOVORY SE SATANEM - autor Jiří BigBoss Valter 
(NOVÉ  ROZŠÍŘENÉ  VYDÁNÍ) !!!

NOVÉ SATANSKÉ RITUÁLY - autor Jiří BigBoss Valter....
NOVĚ  ZPRACOVANÉ !!! - CENA  STEJNÁ


VŠECHNY  KNIHY  JSOU  TIŠTĚNY  LASEROVKOU A  VÁZÁNY  V  KROUŽKOVÉ  VAZBĚ.

Zde je obsah Knihy NECRONOMICON

str.:  1.    Mýty a Magie

str.:  8.    Srovnávací tabulka

str.:  9.    Doplňkový materiál k Libri 777

str.:11.    Poznámky k výslovnosti

str.:13.    Vypuzování

           NECRONOMICON

str.:15.    Svědectví Šíleného Araba

str.:23.    Zóny a Jejich Vlastnosti

str.:31.    Kniha Vstupu a Putování

str.:42.    Vzývání Bran

str.:49.    Zaklínání Boha Ohně

str.:50.    Zaklínání Strážce

str.:54.    Text MAKLU

str.:67.    Kniha Volání

str.:87.    Kniha Padesáti Jmen

str.:114.  Text MAGAN

str.:136.  Text URILIA

str.:152.  Svědectví Šíleného Araba  (část druhá)

str.:163.  Znamení Moci – Historie Knihy  (dodatek překladatele)
Pro informaci uvádím obsah mých dvou knih:

Rozhovory se Satanem:

Úvod
Rozprava o soukromé
filosofii I.
Rozprava o soukromé filosof
ii II.
O Magii Innaturalis
O životě
O Claviculae Salamonis
O barvách, o Satanských
h Svátcích, o Dobru a Zlu
O Sat
anově Synagoze
O boji proti Satanismu
a Astrologii
Mágové, Kouzel
níci a Čarodějové, Čarodějnice
Pětiúhelná Reforma
Závěr

Nové Satanské Rituály:

Úvod
Přípravy k Rituálu
Černý Plamen
Dech Leviathana
Belialův Vítr
Morální Exploze I.
Morální Exploze II.
Ďábelské Důsledky